Lokale fagartikler

Frønytt 18 2012

02.08.2012 (Oppdatert: 04.01.2019)

Tørking av frø, bruk av gjenvekst til fôr og helse miljø og sikkerhet

Les mer ›

Frøberging

09.07.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

"Frøberging" er et hefte på ca. 60 sider som ble utgitt i 1982 og ble laget i et samarbeid mellom Selskapet for Norges Vel, Landbruksteknisk institutt og Felleskjøpet Oslo.

Les mer ›

Åkersprøyting: Påfyll av vann uten skum, og rengjøring for restsprøytevæske

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Skumning i sprøytebeholderen ved påfyll av vann kan unngås. Les og om enkel metode til fortynning av restsprøytevæske i sprøytebeholderen ved byte av sprøytemiddel.

Les mer ›

Frønytt nr 8 2012

23.05.2012 (Oppdatert: 04.01.2019)

Frønytt nr 8 2012, 23.mai.

Les mer ›

Frønytt 2012

30.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Norsk Landbruksrådgiving, Norsk Frøavlerlag, Felleskjøpet og Strand Unikorn har startet et arbeid med å få en bedre frøavlsrådgiving i alle områder hvor det avles frø.

Les mer ›

Søkeside fagartikler

30.03.2012 (Oppdatert: 09.09.2018)

NIBIO har ei egen side hvor en ved hjelp av stikkord kan søke på samtlige frøavlsartikler som har vært publisert i Norsk frøavlsnytt (i fra 1996) og i Jord- og plantekulturbøkene (i fra 1994).

Les mer ›

Frønytt 2 2012

23.03.2012 (Oppdatert: 04.01.2019)

I dette skrivet: • Om «Frønytt» • Gjødsling • Alternativ til brenning av daugras • Samle e-poster med «Frønytt» i Outlook

Les mer ›

Frøavlsvekstnytt nr 1 2012

14.03.2012 (Oppdatert: 04.01.2019)

Dette er det første frøavlsvekstnytt. I vekstesongen skal vi sende ut ukentlig nytt, mens det ellers i året skal det sendes ut 1-3 ganger i måneden.

Les mer ›

Mjølauke

19.07.2011 (Oppdatert: 04.01.2019)

Mjølauke er soppsjukdom som går på korn og gras og som kan føre til helseskade på folk og dyr. Angrep viser seg når plantene nærmer seg frømodning og soppens hvilelegmer, sklerotier, utvikles i akset.

Les mer ›

Husk sprøytejournal ved bruk av plantevernmidler.

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Bruker av en eiendom er pliktig til en hver tid å holde sprøytejournalen oppdatert uavhengig om han sprøyter selv eller bruker entreprenør.

Les mer ›

Forsøksmelding 2010 - Korn og frø

17.02.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Resultater fra forsøkene 2010

Les mer ›

Forsøksmelding 2010

04.02.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Presentasjon av forsøkene på Agder i 2010

Les mer ›

Bevaringsverdige sorter til sortslista

26.05.2010 (Oppdatert: 08.06.2016)

Nå gjør endringer i et par forskrifter det mulig å få godkjent bevaringsverdige sorter for opptak på sortslista, samtidig som det legges til rette for omsetning av slike sorter.

Les mer ›

Markedet vil ha tetraploid rødkløver

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Tetraploid rødkløver gir kraftigere og mer varige planter og produserer høyere avlinger.

Les mer ›

Behandling av halm og gjenvekst i raigrasfrøeng med ulik høstgjødsling

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Førsteårs frøeng av raigras bør stubbes lavt og frøhalmen fjernes snarest mulig etter tresking for å oppnå maksimale avlinger i andre engår.

Les mer ›

Alternativ utnyttelse av førsteårsenga ved økologisk frøavl av timotei og engsvingel

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Utnytting av førsteårsenga til grønngjødsling eller fôrproduksjon gav avlingsøkning i 2. og 3. engår forutsatt at en nøyer seg med to slåtter/avpussinger i 1. engår.

Les mer ›

Kontroll av ugras og skadedyr ved avpussing om forsommeren i økologisk frøeng av rødkløver og alsikekløver

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Avpussing til 25-30 cm når rødkløveren er 40-45 cm høy kan være med å redusere forekomsten av blomstrende balderbrå. Avpussing gav ingen effekt på forekomsten av rødkløversnutebille.

Les mer ›

Avpussing og brenning til ulike tider om våren i frøeng av strandrør

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Frøeng av strandrør bør ikke avpusses om høsten. Det er aktuelt med fjerning av stubb og fjorårets gjenvekst om våren ved brenning eller mekanisk snitting eller fjerning.

Les mer ›

Kjemisk tynning høst eller vår i frøeng av engrapp

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Så langt er det ikke grunnlag for å anbefale stripesprøyting med glyfosat i frøeng av engrapp.

Les mer ›

Vekstregulering og soppsprøyting ved frøavl av sauesvingel

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Resultaene gir ikke grunnlag for å anbefale verken vekstregulering eller soppsprøyting.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.