Lokale fagartikler

Ulik N-gjødsling og såmengde av dekkveksten ved gjenlegg av engsvingelfrø

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Frøeng av engsvingel blri som oftest etablert med bygg eller vårhvete som dekkvekst.

Les mer ›

Presentasjon av faste kjørespor - interesserte og engasjerte deltakere på workshop

01.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Deltakerne undersøker moldsjiktet og drøfter det man har funnet, assisteret av Tim Chamen (nr 2 fra høyre), CTF Europe Ltd.

Les mer ›

Fokus på ny dyrkingsteknikk: Workshop om faste kjørespor

26.09.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bli introdusert til en av mulighetene til å øke avlingene i åkerkulturer og gras - delta på workshop om faste kjørespor; CTF

Les mer ›

Frønytt 20 - 2012

29.08.2012 (Oppdatert: 04.01.2019)

Vansklige høsteforhold, grasfrøet beholder spireevnen lenge. Nedsviing av rødkløver. Høstbehandling av gjenlegg

Les mer ›

Tresking og tørking av frø

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Liste over kilder med kunnskap om tresking og tørking av frø.

Les mer ›

Frønytt 18 2012

02.08.2012 (Oppdatert: 04.01.2019)

Tørking av frø, bruk av gjenvekst til fôr og helse miljø og sikkerhet

Les mer ›

Frøberging

09.07.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

"Frøberging" er et hefte på ca. 60 sider som ble utgitt i 1982 og ble laget i et samarbeid mellom Selskapet for Norges Vel, Landbruksteknisk institutt og Felleskjøpet Oslo.

Les mer ›

Åkersprøyting: Påfyll av vann uten skum, og rengjøring for restsprøytevæske

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Skumning i sprøytebeholderen ved påfyll av vann kan unngås. Les og om enkel metode til fortynning av restsprøytevæske i sprøytebeholderen ved byte av sprøytemiddel.

Les mer ›

Frønytt nr 8 2012

23.05.2012 (Oppdatert: 04.01.2019)

Frønytt nr 8 2012, 23.mai.

Les mer ›

Frønytt 2012

30.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Norsk Landbruksrådgiving, Norsk Frøavlerlag, Felleskjøpet og Strand Unikorn har startet et arbeid med å få en bedre frøavlsrådgiving i alle områder hvor det avles frø.

Les mer ›

Søkeside fagartikler

30.03.2012 (Oppdatert: 09.09.2018)

NIBIO har ei egen side hvor en ved hjelp av stikkord kan søke på samtlige frøavlsartikler som har vært publisert i Norsk frøavlsnytt (i fra 1996) og i Jord- og plantekulturbøkene (i fra 1994).

Les mer ›

Frønytt 2 2012

23.03.2012 (Oppdatert: 04.01.2019)

I dette skrivet: • Om «Frønytt» • Gjødsling • Alternativ til brenning av daugras • Samle e-poster med «Frønytt» i Outlook

Les mer ›

Frøavlsvekstnytt nr 1 2012

14.03.2012 (Oppdatert: 04.01.2019)

Dette er det første frøavlsvekstnytt. I vekstesongen skal vi sende ut ukentlig nytt, mens det ellers i året skal det sendes ut 1-3 ganger i måneden.

Les mer ›

Mjølauke

19.07.2011 (Oppdatert: 04.01.2019)

Mjølauke er soppsjukdom som går på korn og gras og som kan føre til helseskade på folk og dyr. Angrep viser seg når plantene nærmer seg frømodning og soppens hvilelegmer, sklerotier, utvikles i akset.

Les mer ›

Husk sprøytejournal ved bruk av plantevernmidler.

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Bruker av en eiendom er pliktig til en hver tid å holde sprøytejournalen oppdatert uavhengig om han sprøyter selv eller bruker entreprenør.

Les mer ›

Forsøksmelding 2010 - Korn og frø

17.02.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Resultater fra forsøkene 2010

Les mer ›

Forsøksmelding 2010

04.02.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Presentasjon av forsøkene på Agder i 2010

Les mer ›

Bevaringsverdige sorter til sortslista

26.05.2010 (Oppdatert: 08.06.2016)

Nå gjør endringer i et par forskrifter det mulig å få godkjent bevaringsverdige sorter for opptak på sortslista, samtidig som det legges til rette for omsetning av slike sorter.

Les mer ›

Markedet vil ha tetraploid rødkløver

20.01.2016 (Oppdatert: 14.02.2018)

Tetraploid rødkløver gir kraftigere og mer varige planter og produserer høyere avlinger.

Les mer ›

Behandling av halm og gjenvekst i raigrasfrøeng med ulik høstgjødsling

17.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015)

Førsteårs frøeng av raigras bør stubbes lavt og frøhalmen fjernes snarest mulig etter tresking for å oppnå maksimale avlinger i andre engår.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.