Lokale fagartikler

Været i vekstsesongen 2013

11.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Temperaturen var lavere enn normalen på samtlige målestasjoner i april. Fra juli til oktober var temperaturen på samtlige målestasjoner høyere enn normalen.

Les mer ›

Midler mot frøugras i oljevekster

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

I 2012 ble Centium 36 CS tillatt brukt mot frøugras i raps og rybs. De funn som er gjort i forsøk gjennom flere år, samsvarer med anbefalingene på etiketten.

Les mer ›

Plansjer fra Plantevernmøtet: Plantevern i oljevekster og erter

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Riktig plantevern er viktig for å sikre potensialet i en godt etablert åker med proteinvekster (oljevekster eller erter i vårt område). Fra tidligere har vi hatt utfordringer med glansbiller.

Les mer ›

Sortsforsøk i åkerbønner 2012

20.12.2012 (Oppdatert: 04.01.2019)

Kun de tidligste sortene av åkerbønner bør dyrkes i Norge. Columbo var den eneste av sortene i forsøket som var tanninfri.

Les mer ›

Sortsforsøk i åkerbønner 2011

20.12.2012 (Oppdatert: 04.01.2019)

Den våte vekstsesongen 2011 førte til sterk vegetativ vekst i åkerbønner med påfølgende problemer med legde og gjennomgroing av gras i legda.

Les mer ›

Såmengder og ugrasharving i åkerbønner 2011

20.12.2012 (Oppdatert: 04.01.2019)

I 2011 startet NLR Viken med støtte fra handlingsplanmidler for økologisk landbruk i Vestfold demofelt for å vise effekt av forskjellige såmengder og ugrasharving i økologiske åkerbønner.

Les mer ›

Såmengder og ugrasharving i åkerbønner 2012

27.11.2012 (Oppdatert: 04.01.2019)

Store såmengder førte til kraftig legde i åkerbønner i 2012. Åkerbønnene tok ingen skade av ugrasharvingen

Les mer ›

Ugrasmidler mot frøugras i oljevekster

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Siden raps- og rybsplantenes konkurranseevne mot ugras er liten i starten av veksten, er det viktig å lykkes med en tidlig og god ugraskontroll.

Les mer ›

Presentasjon av faste kjørespor - interesserte og engasjerte deltakere på workshop

01.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Deltakerne undersøker moldsjiktet og drøfter det man har funnet, assisteret av Tim Chamen (nr 2 fra høyre), CTF Europe Ltd.

Les mer ›

Tørking av korn i oktober – eller senere

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Tørking av korn krever ventilering av kornet med luft, som kan ta opp fukt. Det betyr at tørke-luften – uansett temperatur – må ha en relativ luftfuktighet, som er lavere en 100%.

Les mer ›

Fokus på ny dyrkingsteknikk: Workshop om faste kjørespor

26.09.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bli introdusert til en av mulighetene til å øke avlingene i åkerkulturer og gras - delta på workshop om faste kjørespor; CTF

Les mer ›

Nematodeskader et økende problem

23.08.2012 (Oppdatert: 04.01.2019)

All jord inneholder nematoder (rundormer), men få kjente typer gjør noen skade på kulturplantene, de fleste har en viktig oppgave i jordas økosystem.

Les mer ›

Jordkurs - 5 foredrag tilgjengelig

06.01.2012 (Oppdatert: 04.01.2019)

For en tid tilbake ble det arrangert et Jordkurs med fokus på de basale faktorer som alle typer jord- og hagebruk er avhengige av at optimaliseres.

Les mer ›

Oljevekster til neste år?

21.12.2011 (Oppdatert: 04.01.2019)

Til neste år kommer det nye og spennende vårrapssorter på markedet, blant annet en hybridsort. Her er resultatene fra vårt vårrapsfelt i Vestfold i 2011 hvor hybridsorter er med.

Les mer ›

Forholdsregler ved bearbeiding av fuktig og våt jord.

03.10.2011 (Oppdatert: 04.01.2019)

Maskinteknisk rådgiver Gunnar Schmidt omtaler i denne fagartikkelen flere ting en skal tenke på fremover ved jordarbeiding på arealer som har fått mye nedbør og tørker seint.

Les mer ›

Jordprøvetaking, pH og kalking

12.09.2011 (Oppdatert: 04.01.2019)

Tore Krogstad, professor ved UMB skriver i dette foredraget at:

Les mer ›

Tilstanden til grøftesystemer i Vestfold, behov og økonomi ved nygrøfting

12.09.2011 (Oppdatert: 04.01.2019)

Fylkesagronom Jon Randby hos Fylkesmannen i Vestfold presenterer her en oversikt over "Tilstanden til grøftesystemer i Vestfold, behov og økonomi ved nygrøfting."

Les mer ›

Såtidspunker i høstraps

17.08.2011 (Oppdatert: 04.03.2015)

Fem års forsøk i Danmark viser ingen generell tendens til at hybridsortene klarer seg bedre enn linjesortene ved utsatt såtid, men det er sortsforskjeller.

Les mer ›

Husk sprøytejournal ved bruk av plantevernmidler.

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Bruker av en eiendom er pliktig til en hver tid å holde sprøytejournalen oppdatert uavhengig om han sprøyter selv eller bruker entreprenør.

Les mer ›

Biorest - lovende gjødsel

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Biorest, fagartikler Norsk Landbruk.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.