Lokale fagartikler

Økologisk arts- og sortsprøving

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Utprøving av sorter på økologisk areal er viktig for å kartlegge hvordan de presterer under varierende dyrkingsforhold. Dette gir verdifull informasjon å ta med seg i valg av sort.

Les mer ›

Kalk og kalking

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

De siste 15 årene har forbruket av kalk blitt mer enn halvert. Skal vi klare å opprettholde og forhåpentligvis øke avlingene, bør denne trenden snu.

Les mer ›

Mykotoksiner i korn

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

De senere årene har forekomsten av mykotoksiner i korn økt.

Les mer ›

Vekstforhold og genetikk avgjør kornavlinga

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Ei kornavling er resultatet av kornsortens genetiske potensiale og ytre vekstforhold. Forsøk har vist at økologiske byggavlinger begrenses av et lavt antall aks/m2.

Les mer ›

Bedre økonomi med rett vekstskiftestrategi

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Økologiske korndyrkere med god tilgang på husdyrgjødsel må ha hovedfokus på ugrasbekjempelse for å lykkes. Dette forutsetter et aktivt vekstskifte.

Les mer ›

Jordpakking, jordløsning og drenering

22.10.2013 (Oppdatert: 04.01.2019)

Under Gartnerdagene på Gjennestad i dag var jordpakking, jordløsning og drenering temaer da mer enn 70 deltagere fikk høre Kjell Mangerud og Torgeir Tajet.

Les mer ›

Rotugras i økologisk korn

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Rotugrasene kveke, åkerdylle og åkertistel. Økologisk korndyrking.

Les mer ›

Mekanisk bekjemping av rotugras i økologisk korn?

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Økologiske kornåkere uten rotugras er kanskje en utopi, og noe innslag i en frodig åker trenger ikke bety mye for avlinga.

Les mer ›

Grønngjødsling i økologisk korndyrking

08.08.2013 (Oppdatert: 09.09.2018)

Ett Bioforsk TEMA fra 2013 skrevet av Sissel Hansen og Randi B. Frøseth med resultater fra Byggro-prosjektet.

Les mer ›

Lite humler gir lite kløverfrø

14.03.2013 (Oppdatert: 14.11.2018)

Det er en tydelig sammenheng mellom mindre humler og mindre kløverfrø. Dette viser hvor sårbare vi er for miljøendringer og hvor avhengige vi er av det biologiske mangfoldet.

Les mer ›

Såkornkvalitet og spiretreghet

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Mange får tilbake resultat fra såkornanalyser i disse dager, og det dukker gjerne opp noen spørsmål om hvordan en skal forstå denne analyse.

Les mer ›

Tilbod om økologisk veiledning i 2013

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Økologisk Førsteråd og Gruppebasert rådgiving er tilbod opne for alle interesserte. Økoplan og Rådgivingstimar er tilbod for bruk med tilknyting til Debio.

Les mer ›

Girskifte med vekstskifte

06.12.2012 (Oppdatert: 24.10.2017)

Gjennomsnittsavlingene i økologisk korndyrking er for lave. Mye av grunnen til dette ligger i dårlig vekstskifte og manglende planlegging av dette.

Les mer ›

Flamming som ugrasstrategi i sådd kålrot

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

I økologisk grønnskasproduksjon er ugraskampen en viktig kamp å vinne for å hindre at små planter kveles av ugraset.

Les mer ›

Krossensilering av korn

21.11.2012 (Oppdatert: 24.10.2017)

Krossensilering av korn kan utvide dyrkingsgrensene for korn til mer marginale områder i dal- og fjellbygder.

Les mer ›

Undersøkelse: Næring i husdyrgjødsla

08.11.2012 (Oppdatert: 04.01.2019)

I perioden 2006-2011 har det pågått et prosjekt ledet av Bioforsk for å undersøke hvordan næringsinnholdet er i dagens husdyrgjødsel sammenlignet med de "gamle" normene vi bruker i gjødslingsplanlegginga.

Les mer ›

Bedre bunnlinje

11.10.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Rådgivingstilbudet "NLR BedreBunnlinje" er til deg som ønsker fokus på bedre produksjonsresultat og bedre økonomi.

Les mer ›

Mekanisk tiltak mot kveke

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Kveke er det eneste rotugraset som kan tynes om høsten hvis forholda ligger til rette.

Les mer ›

Muligheter for økning av tørkehastigheten på korntørkeanlegg

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Tørkehastigheten i korn kan nogen gange økes for rimelige penger. Vi ser på mulighetene til det. "Maskinteknik melding 6/2012".

Les mer ›

Plantedyrking 2012 - hva lykkes, og hva gjorde ikke?

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Å registrer både det som gik bra, og det som mislykkes, er goe forutsettinger for å fram bedre resultater neste år. Maskinteknik melding 05/2012.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.