Lokale fagartikler

Forsøk med soppbekjempingsmidler i bygg fra Bayer CropScience

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Forsøket med soppbekjempingsmidler i bygg fra Bayer CropScience har som formål å sammenligne virkningen av flere preparat og doser.

Les mer ›

Bygg med og uten soppbehandling - VIPS 2015

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Vips feltet har som formål å se hvordan byggsortene presterer når de blir soppbehandlet.

Les mer ›

Prøving av byggsorter med og uten soppsprøyting og vekstregulering

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

I 2014 ble det startet en forsøksserie der de viktigste markedssortene blir prøvd med og uten sopp- og stråforkortingsmidler.

Les mer ›

Sammenligning av midler og blandinger til soppbekjempelse i høsthvete

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Det ble anlagt et felt i høsthvete for prøving av ulike blandinger og doseringer av soppmidler.

Les mer ›

Byggsorter, soppsprøyting og vekstregulering

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Soppsprøyting og vekstregulering skal gjøres ved behov. Da kan man forvente en god netto av innsatsen. Mener man ikke det er behov for vekstregulering så skal man utelate den.

Les mer ›

Byggsorter og soppbekjempelse

09.07.2015 (Oppdatert: 10.07.2015)

I gjennomsnitt for årene 2011 - 2014 har Edel gitt størst meravling for soppbekjempelse etterfulgt av Tiril.

Les mer ›

Se etter sopp i kornåkeren

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

De tidligst sådde åkrene har fått flaggblad, eller flaggbladet er på tur, her vil det vær aktuelt med en siste soppsprøyting ved begynnende skyting. Ta en tur ut i åkerern å se etter sopp.

Les mer ›

Presentasjon soppbekjempelse Planteverndagen 2015

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Presentasjon av Åsmund Langeland Soppbekjempelse i korn 2015 Hedmark Landbruksrådgivings Planteverndag 22. mai 2015

Les mer ›

Årets soppanbefalinger i korn

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

De to siste sesongene har gitt lite utslag for soppsprøyting. Lønnsomheten vil variere, og behandling må derfor vurderes fra sesong til sesong.

Les mer ›

Sopp og vekstregulering i korn

25.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Integrert plantevern kommer etter alt å dømme til å bli standarden for dyrkinga i nær framtid, og innføres som krav i bl.a. Danmark i år.

Les mer ›

Hvilke konsekvenser kan endret jordarbeiding ha for angrep av kornsjukdommer, utvikling av mykotoksiner og bruk av soppmidler?

29.12.2014 (Oppdatert: 09.09.2018)

En rapport utgitt av Bioforsk i 2012 avdekket at redusert jordarbeiding vil forårsake økt behov for bruk av kjemiske ugras- og soppmidler.

Les mer ›

Midler og blandinger til soppsprøyting i høsthvete 2013

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Behandling mot sopp i høsthvete er viktig og gir avlingsøkning enten sjukdomsangrepene er store eller relativt beskjedne.

Les mer ›

Mykotoksiner i korn

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

De senere årene har det vært økte forekomster av mykotoksiner i korn.

Les mer ›

VIPS-varsling i vårhvete

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

VIPS-modellen er et viktig hjelpemiddel for forebyggende soppsprøyting i korn.

Les mer ›

Utnytte sorters resistens

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Hvetesorter med ulik resistens mot soppsjukdommer skal i teorien ha forskjellig behov for behandling. Grunnet lavt sjukdomspress, viser årets resultater det stikk motsatte.

Les mer ›

Soppbekjempelse i bygg

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Til tross for tidlig varsel om soppangrep i kornet denne sesongen, lå ikke forholdene til rette for videre sjukdomsutvikling. Soppsprøyting ga derfor små avlingsutslag i dette feltet.

Les mer ›

Soppbekjempelse i høsthvete

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Behandling mot sopp i høsthvete er viktig, og gir avlingsøkning enten sjukdomsangrepene er store eller relativt beskjedne.

Les mer ›

Sprøyting mot overvintringssopp

26.01.2016 (Oppdatert: 02.02.2016)

Det har vært små angrep av overvintringssopp i vårt område de seinere årene. Som i fjor, ble det heller ikke i år utslag for sprøyting i høstkornet.

Les mer ›

Avlingspotensialet i bygg

26.01.2016 (Oppdatert: 26.01.2016)

Som et ledd i å øke norsk konrproduksjon, er det de tre siste årene undersøkt hvordan tilleggsgjødsling og plantevern påvirker avlingene i byggåkre med høyt avlingspotensiale.

Les mer ›

Sprøytestrategi mot sopp i bygg 2014

23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017)

Soppsprøyting i bygg er lønnsomt i Trøndelag viser forsøksresultatene. Spørsmålet blir da om en trenger å sprøyte en eller to ganger og hvilke middel en bør bruke.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.