Lokale fagartikler

Oppdatert dyrkingsveileder for erter

28.04.2020

Vi har oppdatert dyrkingsveilederen for erter til modning.

Les mer ›

Byggsorter

19.05.2010 (Oppdatert: 17.06.2020)

På denne sida har vi samlet resultatene fra offisiell verdiprøving i bygg og sortsforsøk i økologisk i bygg fra 2019.

Les mer ›

Hold vatnet unna med gode flomsikringstiltak

24.04.2020

Sikring mot flom er oftast aktuelt på elvesletter eller areal ut mot vatn der vassnivået varierer mye.

Les mer ›

Kløver i eng – ulike hvit- og rødkløversorter og kløver til reparasjonssåing

20.04.2020

Både rød- og hvitkløver er tørketolerante arter med god smak, som også er godt egna til surfôrproduksjon. Kløver bidrar med nitrogentilførsel i enga og protein i fôret.

Les mer ›

Nitrogengjødsling til bygg

14.04.2020

De senere år har det kommet flere nye, svært yterike sorter av bygg.

Les mer ›

Soner mot vann

15.04.2020

Som gårdbruker har man etter hvert svært mange plikter å oppfylle. Det er mange ulike krav, og en feil kan føre til at du mister hele produksjonstilskuddet, i verste fall.

Les mer ›

Nye lavavdrifts åkersprøytedyser - bedre i vind

15.04.2020 (Oppdatert: 13.05.2020)

Nå finnes det nye åkersprøytedyser som gir veldig gode sprøyteresultat også i en del vind. Det er på tide at du skifter ut standard flatdyse med ny dyse på din sprøyte.

Les mer ›

Økt kornproduksjon krever tetting av avlingsgapet

08.04.2020

Simuleringer viser at avlingsgapet i Norge er større enn i andre nordiske land. Gjennom forbedret agronomisk praksis kan vi potensielt høste 25 prosent høyere kornavlinger.

Les mer ›

Frønytt 2020

03.04.2020 (Oppdatert: 03.07.2020)

Her kan du finne 2020 utgaven av nyhetsbrevet "Frønytt" som blir utgitt av Norsk Landbruksrådgivings team av rådgivere innen produksjon av jordbruksfrø.

Les mer ›

La humla suse

02.04.2020

Vi har alle lest og hørt om det, og det er enkelt å observere det på kveldstur med bil også. Insektene har blitt langt færre.

Les mer ›

Vårsprøyting mot ugras i høstkorn

31.03.2020

Det er stadig behov for økt kunnskap om nye ugrasmidler i korn. Det er også viktig å få prøvd hvor god ugrasmodellen i Vips er.

Les mer ›

Klarer KWS Ozon proteinkravet til mathvete?

30.03.2020

Ozon er en sort som i verdiprøvingsfeltene gjennomgående har hatt lavt proteininnhold. I en forsøksserie i 2019 har en sett på om en kan løse dette gjennom gjødslingsstrategien.

Les mer ›

Velg rett gjødselstrategi i høstkorn

24.03.2020 (Oppdatert: 25.03.2020)

PODCAST: Mange er ivrige etter å komme i gang med gjødslinga av høstkornet. Mange kan fortsatt ta det med ro, og drøye dette arbeidet litt, mener kornrådgiver Harald Solberg.

Les mer ›

Havresorter, soppsprøyting og stråforkorting

16.03.2020

Soppsprøyting har kun gitt en liten meravling i forsøk med seks ulike havresorter i Grimstad og på Jæren. Vekstregulering har ikke påvirket avlingen i denne forsøksserien.

Les mer ›

Byggsorter, soppsprøyting og stråforkorting

16.03.2020

Soppsprøyting og vekstregulering har i forsøk gitt en formidabel avlingsøkning, særlig i seksradssortene. Toradssortene er mer resistente mot sopp og går ikke så lett i legde.

Les mer ›

Gjødsling til økologisk hvete. Resultater fra sesongen 2019

27.02.2020

Det var stor variasjon i avlingsnivå mellom ulike felt i denne forsøksserien i 2019 skriver Annbjørg Øverli Kristoffersen fra NIBIO i denne artikkelen.

Les mer ›

Kalking til korn og fôrvekster

26.03.2017

Etter å ha fått attende jordprøveanalyser frå i haust, ser vi at det er eit stort etterslep på kalking. pH i jorda er for låg til at vi får utnytta resursane og avlingane kunne vore mykje høgare.

Les mer ›

Såing under våte forhold

14.02.2020

For å komme utpå jorda tidleg nok til å få kornet modent under våte forhold, vart det sådd korn med sentrifugalspreiar våren 2019.

Les mer ›

Presentasjoner fra KORN 2020

10.02.2020

Her kan du finne de fleste presentasjonen som ble gitt i forbindelse med KORN 2020.

Les mer ›

Redusert fosforgjødsling for bedre vannmiljø

12.02.2020 (Oppdatert: 18.02.2020)

God utnytting av fosfor gir billigere gjødsling og bedre økonomi for bonden og reduserer faren for dårlig vannmiljø.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.