Lokale fagartikler

Vinterherdige erter – er det liv laga i Norge?

04.08.2020

Flere steder i Europa sås vinterherdige erter sammen med rug eller rughvete om høsten. Av det høster de et proteinrikt fôr i mai/juni.

Les mer ›

Sortsresultater høsthvete 2019

10.07.2020

På denne sida har vi samlet resultatene fra offisiell verdiprøving i høsthvete fra 2019.

Les mer ›

Priser og vilkår for levering av korn sesongen 2020/21

10.09.2014

Kornkjøperne gir årlig ut en oversikt over priser og vilkår knyttet til deres kjøp av korn fra produsentene.

Les mer ›

Sopp, vekstregulering og insekt i korn - dagsaktuelt i kornåkrene

08.07.2020

Tørken har gjort at mange kornåkrer har fått hard medfart. Innimellom er det likevel noe som står fint, særlig de som ble sådd før vinteren satte inn først i mai.

Les mer ›

Jordleiepriser 2020

22.11.2014

Landbruksdirektoratet undersøker hver vår priser på jordleie til ulike formål (korndyrking, potetdyrking, grasproduksjon, grønnsaksproduksjon og beite).

Les mer ›

Uttak og innsending av jordprøve for nematodeanalyse

23.09.2019 (Oppdatert: 27.07.2020)

Ser du symptomer på skade av nematoder i åkeren? Det gir god anledning til uttak av jordprøver for nematodeanalyse. Les hvorfor og hvordan her.

Les mer ›

Sorter og høstgjødsling av høstraps

17.06.2020

Det er økende interesse for dyrking av høstoljevekster, som et alternativ til våroljevekster.

Les mer ›

Sortsforsøk i høstbygg

17.06.2020

Ved god overvintring er høstbygg en høytytende art som passer fint som en forgrøde til høstraps.

Les mer ›

Små vatningsanlegg duger

17.06.2020

Du treng ikkje å ha tilgang på vatn ifrå mai til september for å investere og etablere vatningsanlegg. Ein betydeleg del av avlingsgrunnlaget blir lagt på forsommaren i gras og korn.

Les mer ›

Vårhvetesorter og soppbekjempelse

08.06.2020

Utprøvingen av sorter i verdiprøvingen skjer uten behandling mot soppsjukdommer.

Les mer ›

Resultater fra sortsforsøk i havre 2019

19.05.2010

På denne sida har vi samlet resultatene fra offisiell verdiprøving i havre og sortsforsøk i økologisk i havre fra 2019.

Les mer ›

Vekstregulering i Mirakel vårhvete 2019

02.06.2020

Mirakel har i løpet av få år blitt vårhvetesorten med størst dyrkingsomfang.

Les mer ›

Miljøtiltak i vassdrag og vannområder

04.06.2020

Tilførsel av jord og næringsstoffer har vesentlig påvirkning på kvaliteten i vann og vassdrag. Fosforinnholdet i landbruksjord ofte høyt, spesielt der husdyrgjødsel er tilført over tid.

Les mer ›

Biologi og bekjempelse av hønsehirse

04.06.2020 (Oppdatert: 11.06.2020)

VIDEO: Hønsehirse har vært et kjent og fryktet ugras i tidligdistriktene rundt Oslofjorden over lang tid, men finnes nå også i Innlandet, Agder og Rogaland.

Les mer ›

Soppbekjempelse i høsthvete

02.06.2020 (Oppdatert: 03.06.2020)

I denne artikkelen presenteres resultater for soppbehandling etter VIPS-varsel i vekstsesongene 2017 og 2019. Det er prøvd både en og to gangers behandling og med ulike doser.

Les mer ›

Når, hvor og hvordan skal vi vanne korn, gras og potet?

29.05.2020

Sommeren 2018 ble en vekker om betydningen av vanning. Vanningsbehovet varierer fra år til år, og mellom distrikt og jordtype.

Les mer ›

Kald mai for korn i Trøndelag

28.05.2020

Det meste av våronna er endeleg ferdig i store delar av Trøndelag. Kornet er stort sett sådd og potetsettinga går mot slutten. Når mai går mot slutten, legg vi bak oss ein lang periode prega av vêret.

Les mer ›

VIPS bestemte ugrassprøytinga og ga 100 kg avlingsøkning

27.05.2020

Mens vi har stor tro på CropSAT, N-sensorer og andre hjelpemidler innen presisjons- jordbruket, har ikke VIPS fått samme gjennomslag.

Les mer ›

Sein vår? Våronn plan B

15.05.2020 (Oppdatert: 02.06.2020)

Enkelte år er tidsperioden der jorda er laglig for våronn svært kort, eller det kan være at jorda forblir fuktig så lenge at man blir tvunget til å så ved ulaglige forhold.

Les mer ›

Sein våronn i korn

14.05.2020

Nå har det vert en lengre periode med kaldt og dårlig vær, som minner mer om vinter enn vår.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.