Dyrkingsveiledning erter til modning

NLR SørØst har laget denne dyrkingsveilederen som sist ble oppdater våren 2014.

Les mer ›

Sortsforsøk i erter 2013

Ingrid vil bli hovedsorten av erter til modning. I områder med kortere veksstid kan Faust være et alternativ.

Les mer ›

Fra andre

Dekningsbidragskalkyle for korn, erter og oljevekster oppdatert for 2014/15 09.10.2014

Dekningsbidragskalkyle for korn erter og oljevekster er oppdatert for 2014/15

Dyrkningsveiledning i erter til modning 09.04.2014

Dyrkningsveiledning erter til modning

Plansjer fra Plantevernmøtet: Plantevern i oljevekster og erter 24.05.2013

Riktig plantevern er viktig for å sikre potensialet i en godt etablert åker med proteinvekster (oljevekster eller erter i vårt område). Fra tidligere har vi hatt utfordringer med glansbiller.

Soppsprøyting i erter (Avlingskontroll) 05.03.2010

Avlingskontroll mellom sprøyta og ikkesprøyta erter på siltjord har gitt en betydelig avlingsforbedring.

Erter til modning 05.03.2010

2009 var et meget vanskelig år for ertedyrking. Markedssortene som vanligvis har en akseptabel bestandshøyde ved tresking lå nesten flatt ved tresking.

Omtale av markedssorter i erter 05.03.2010

Omtale av markedssorter i erter

Vekstdøgn i korn og proteinvekster 03.03.2010

Tabellen angir tilnærmet antall vekstdøgn fra spiring til gulmodning for de viktigste sortene i bygg, hvete, havre, oljevekster og erter. Vi regner ca 10 dager fra gulmodning til treskeklar åker.

Åkervekster 10.02.2010

Til tross for en sesong med mange utfordringer i fjor, som tørke, regn, mye sopp og vanskelige innhøstingsforhold velger vi å se frem mot årets vekstsesong.

Åkervekster 10.02.2010

Til tross for en sesong med mange utfordringer i fjor, som tørke, regn, mye sopp og vanskelige innhøstingsforhold velger vi å se frem mot årets vekstsesong.

Åkervekster 10.02.2010

Til tross for en sesong med mange utfordringer i fjor, som tørke, regn, mye sopp og vanskelige innhøstingsforhold velger vi å se frem mot årets vekstsesong.