Harver til mekanisk bekjempelse av kveke

I Danmark ble det høsten 2009 utført en Farmtest av harver til mekanisk kvekebekjempelse. Harvene som er testet er Kvik-Up, Kvikkiller, Dalbo Dinco og Horsch Terrano stubbharv.

Les mer ›

Plantevern og plantehelse i økologisk korn, oljevekster og erter

Boka er den tredje i serien av bøker med tittelen "Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk".

Les mer ›

Direktetiltak mot frøugras

Frøugraset kan reguleres ved hjelp av mange direkte tiltak i økologisk drift.

Les mer ›

Bekjemping av rotugras ved økologisk korndyrking

Anders Eggen og Håvard Hanger fra Trøndelag Landbruksrådgiving har skrevet denne artikkelen om bekjemping av rotugras ved økologisk korndyrking.

Les mer ›

Ugrasharving i korn, resultater fra treårig forsøk

Resultatene fra et treårig forsøk på Ås tilsier at en bør harve omkring kornets oppspiring hvert år. Det er også aktuelt å harve på 3-4- bladstadiet........

Les mer ›

Forebygg havrecystenematoder ved økologisk dyrking

Fra Danmark har vi hentet denne artikkelen om forebygging av havrecystenematode ved økologisk dyrking. Artikkelen er skrevet av Inger Berthelsen og Ghita Cordsen Nielsen ved Dansk Landbruksrådgiving.

Les mer ›

Fra andre

Skvallerkål 14.12.2015

Vanleg i låglandet og i dalføra nord til Troms, Hammerfest og Sør-Varanger i Finnmark. Er observert på 740 moh i Røros.

Linbendel 14.12.2015

Vanleg fleste stader i landet. Finst også i fjelldalane og nordover til Alta og Sør-Varanger. Er funnen på 790 moh. i Tynset. Kan ha opphav frå Nord– og Mellom-Europa.

Engsoleie 01.12.2015

Engsoleie (det latinske namnet Ranunculus acris L.) har vore brukt til ulike formål m.a. som barneleike «smør-blomst» og som kalender. Når graset dekka engsoleia var det på tide å slå.

Einstape 30.11.2015

Einstape (det latinske namnet Pteridium aquilinium) høyrer til fleirårige vandrande ugras med krypande jordstenglar som er mørke og bortimot fingertjukke.

Nye krav ved bruk av plantevernmiddel frå 1. juni 2015 16.06.2015

Ny forskrift for bruk av plantevernmiddel trådde i kraft 1. juni i år. Det er spesielt to nye paragrafer som alle bør merke seg.

Frøoverførte sykdommer på korn 15.12.2014

Såkorn av god kvalitet er avgjørende for ei vellykka kornavling. I tillegg til god spireevne, er ugras- og sykdomsfri såvare av stor betydning.

Damp dreper frøoverførte sykdommer 15.12.2014

Friskt såkorn er en viktig forutsetning for å lykkes med økologisk kornproduksjon.

Mykotoksiner i korn 15.12.2014

De senere årene har det vært økte forekomster av mykotoksiner i korn.

Mykotoksiner i korn 12.12.2013

De senere årene har forekomsten av mykotoksiner i korn økt.

Mekanisk tiltak mot kveke 02.10.2012

Kveke er det eneste rotugraset som kan tynes om høsten hvis forholda ligger til rette.