Lokale

Kornsorter til økologisk dyrking

Det er ingen offisiell verdiprøving av kornsorter for økologisk dyrking.

Les mer ›

Grønngjødsling i økologisk korndyrking

Nytt Bioforsk TEMA skrevet av Sissel Hansen og Randi B. Frøseth med resultater fra Byggro-prosjektet.

Les mer ›

Girskifte med vekstskifte

Gjennomsnittsavlingene i økologisk korndyrking er for lave. Mye av grunnen til dette ligger i dårlig vekstskifte og manglende planlegging av dette.

Les mer ›

Krossensilering av korn

Krossensilering av korn kan utvide dyrkingsgrensene for korn til mer marginale områder i dal- og fjellbygder.

Les mer ›

Næringsforsyning til økologisk korn

På Agropub.no ligger det en artikkel om næringsforsyning til økologisk korn som bygger på Bioforsk Tema nr. 29/2006.

Les mer ›

Harver til mekanisk bekjempelse av kveke

I Danmark ble det høsten 2009 utført en Farmtest av harver til mekanisk kvekebekjempelse. Harvene som er testet er Kvik-Up, Kvikkiller, Dalbo Dinco og Horsch Terrano stubbharv.

Les mer ›