Kornsorter til økologisk dyrking

Det er ingen offisiell verdiprøving av kornsorter for økologisk dyrking.

Les mer ›

Grønngjødsling i økologisk korndyrking

Nytt Bioforsk TEMA skrevet av Sissel Hansen og Randi B. Frøseth med resultater fra Byggro-prosjektet.

Les mer ›

Girskifte med vekstskifte

Gjennomsnittsavlingene i økologisk korndyrking er for lave. Mye av grunnen til dette ligger i dårlig vekstskifte og manglende planlegging av dette.

Les mer ›

Krossensilering av korn

Krossensilering av korn kan utvide dyrkingsgrensene for korn til mer marginale områder i dal- og fjellbygder.

Les mer ›

Ulike driftsopplegg for økologisk korn

Det er stort behov for økologisk korn. God tilgang på husdyrgjødsel og minimum 60 % gras i omløpet gir lite problemer med næringsforsyning og rotugras i kornproduksjonen.

Les mer ›

Salg av økologisk korn

Nedenfor finner du lenker til kornkjøpernes sider om økologisk korn

Les mer ›

Næringsforsyning til økologisk korn

Bioforsk Økologisk har samlet en del artikler om næringsforsyning til økologisk korn på Agropub.no.

Les mer ›

Fagartikler, økologisk dyrking av korn

Bioforsk Økololgisk har samlet en serie artikler om økologisk korndyrking som ligger på www.agropub.no.

Les mer ›

Harver til mekanisk bekjempelse av kveke

I Danmark ble det høsten 2009 utført en Farmtest av harver til mekanisk kvekebekjempelse. Harvene som er testet er Kvik-Up, Kvikkiller, Dalbo Dinco og Horsch Terrano stubbharv.

Les mer ›

Rett prioritering og god utnytting av bondens gull

God og fornuftig gjødslingsplanlegging er viktig for å utnytte en begrenset ressurs, samtidig som det klarlegges et eventuelt næringsbehov utenfra skriver Morten Berntsen og Steinar Lier fra Hedmark Landbruksrådgiving i denne artikkelen. (Foto: Morten Berntsen)

Les mer ›

Plantevern og plantehelse i økologisk korn, oljevekster og erter

Boka er den tredje i serien av bøker med tittelen "Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk".

Les mer ›

Kalkyler i brosjyren "Økologisk korn. Har du råd til å la være?"

I brosjyren som er sendt alle kornprodusenter i forbindelse med kampanjen for økt økologisk kornproduksjon er det presentert to kalkyler, en for Vestfold og en for Sør-Trøndelag.

Les mer ›

Direktetiltak mot frøugras

Frøugraset kan reguleres ved hjelp av mange direkte tiltak i økologisk drift.

Les mer ›

Bekjemping av rotugras ved økologisk korndyrking

Anders Eggen og Håvard Hanger fra Trøndelag Landbruksrådgiving har skrevet denne artikkelen om bekjemping av rotugras ved økologisk korndyrking.

Les mer ›

Temaark økologisk korndyrking

Bioforsk Økologisk har i samarbeid med noen enheter i Norsk Landbruksrådgiving utgitt en serie temaark om utvalgte faglige teamaer innen økologisk korndyrking. Temaarkene er sist revidert i 2008.

Les mer ›

Dyrkingsveiledning for høstspelt

Høstspelt har etter hvert blitt en populær vekst å dyrke i økologisk drift. Det er en nøysom art som gir god økonomi hvis man behandler åkeren riktig.

Les mer ›

Produksjon av proteinråvarer til økologisk kraftfôr

Rapporten omtaler aktuelle proteinvekster i økologisk landbruk og dyrkingen av disse.

Les mer ›

Meitemark og jordforbedring

I dette Småskriftet fra Bioforsk Økologisk finner du det meste som er verdt å vite om meitemark og den jobben som den gjør som jordforbedrer.

Les mer ›

Dyrk økologisk krossa korn og spar kraftfôrkostnader

Prisen på økologisk kraftfôr er for tiden høy på grunn av for lite norske råvarer og høy pris på økologisk importvare.

Les mer ›

Agronomi og økonomi ved økologisk korndyrking

Rapporten inneholder beskrivelse og erfaringer fra 16 gårder som dyrker økologisk korn. Bakgrunnen var et prosjekt som gikk i perioden 2001- 2004.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side

Fra andre

Gulning av korn i økoåker 15.06.2017

I forrige e-postmelding skrev vi litt om mangelsymptomer i korn. De samme symptomer kan vi selvsagt også få i økokorn. Selv om det er økologisk korn, fins det mulige tiltak å sette inn.

Gi frøugraset en kamp! 10.05.2017

Godt etablert korn vil ha en forholdsvis bra konkurranseevne. Likevel kan frøugras være til bryderi under etableringen av kornet.

Gjødsling til økologisk bygg 20.12.2016

Næringsforsyning anses som en av flaskehalsene innenfor økologisk korndyrking. Spesielt viser dette seg i bygg. I forsøkene har gjødsling gitt stor avlingsrespons.

Økologisk sortsprøving 20.12.2016

Det ble bra økologiske avlinger i 2015, men litt lavere enn i fjor. I bygg er det i år sorten Rødhette som er beste 6 rader. Mellom 2-radssorter er det mye jevnere mellom flere sorter.

Manganmangel i korn 31.05.2016

TIltakende tørke på jord med høy pH kan gi manganmangel. Allerede ved pH 6,3 kan manganmangel oppstå. Mangelsymptomene kommer til syne på 2., 3.

Manganmangel i korn 31.05.2016

TIltakende tørke på jord med høy pH kan gi manganmangel. Allerede ved pH 6,3 kan manganmangel oppstå. Mangelsymptomene kommer til syne på 2., 3.

Manganmangel i korn 31.05.2016

TIltakende tørke på jord med høy pH kan gi manganmangel. Allerede ved pH 6,3 kan manganmangel oppstå. Mangelsymptomene kommer til syne på 2., 3.

Vet vi hva gjødselverdien til husdyrgjødsla er? 11.05.2016

Møkk er ikke bare møkk, ut fra de analysene vi har tatt ut ser vi at både tørrstoffinnhold og næringsinnhold varierer.

Vet vi hva gjødselverdien til husdyrgjødsla er? 11.05.2016

Møkk er ikke bare møkk, ut fra de analysene vi har tatt ut ser vi at både tørrstoffinnhold og næringsinnhold varierer.

Vet vi hva gjødselverdien til husdyrgjødsla er? 11.05.2016

Møkk er ikke bare møkk, ut fra de analysene vi har tatt ut ser vi at både tørrstoffinnhold og næringsinnhold varierer.