Sortsomtale rug og rughvete

Sortsomtalen er hentet fra Graminor!

Les mer ›

Arter og sorter av høstkorn

Høstrug har gitt klart best resultat viser denne sammenstillingen av forsøkene med arter og sorter i høstkorn i perioden 1997 - 2013 som Mauritz Åssveen fra Bioforsk Korn og frøvekster har foretatt.

Les mer ›

Prøving av høstrugsorter 2012

Resultatene viser at valget av Palazzo som hovedsort har vært fornuftig i forhold til de sortene som er tilgjengelige.

Les mer ›

Forsøksresultater 2007. Palazzo ny sort fra 2009.

Det har ikke vert offisiell verdiprøving av høstrug i 2008 og 2009. Her finner du resultatene fra den offisielle verdiprøvinga i 2007. Palazzo er en ny sort på det norske markedet fra høsten 2009.

Les mer ›

Fra andre

Rug - en super beiteplante 15.03.2016

Rug som beiteplante gir gode resultater.

Gi høstkornet god oppfølging 20.05.2015

Sist sesong ga rekordstore avlinger for høstkornet. Værforholda var gunstige gjennom hele sesongen.

Arter og sorter av høstkorn 12.12.2014

Høsten 2012 ga noe større mulighet for å så høstonr enn på lenge. Varierende overvintring ga imidlertid lavere høsthveteavlinger enn normalt.

Ugrassprøyting i høstkorn 04.04.2014

Når veksten er kommet i gang og frosten er borte, er det tid for ugrassprøyting i høstkornet

Arter og sorter av høstkorn 16.12.2013

Avlingsnivået i feltet med høstkorn var høyt, og igjen er det hybridsortene i rugs om gjør det sterkest, sammen med rughvetesorten Dinaro

Omtale av markessortene i høstrug 05.03.2010

Sortsomtale av de mest aktuelle høstrugsortene.

Arter og sorter av høstkorn 04.03.2010

Den nye høsthvetesorten Finans gjør det bra, særlig fordi den i tillegg til å holde et bra avlingsnivå også berger falltallet i 2009.