Sortsresultater vårhvete 2016

Resultater fra offisiell verdiprøving i vårhvete og for økologisk prøving av vårhvetesorter i 2016 av Mauritz Åssveen, NIBIO

Les mer ›

Sortsomtale vårhvete

Omtalen av de enkelte sortene er hentet fra Graminor.

Les mer ›

Markedsandeler for vårhvetesortene 2016

Zebra var fortsatt den største sorten. Mirakel har nå gått forbi Bjarne i markedsandel.

Les mer ›

Sortegenskaper for vårhvete

Tabell over vårhvetesortenes dyrkingsegenskaper satt opp av Mauritz Åssveen ved NIBIO Korn og frøvekster

Les mer ›

Vårhvetesorter og soppbekjempelse

I denne forsøksserien testes sortene med bruk av soppmidler for at de skal holdes så friske som mulig.

Les mer ›

Hvetesortenes motstandsevne mot korncystenematoder

Bioforsk Plantehelse har testet hvetesortenes resistens mot korncystenematoder

Les mer ›

Fra andre

Dyrkingsteknikk Mirakel vårhvete 20.12.2016

Stråforkorting i Mirakel vårhvete har ikke gitt noen sikre resultater i dette forsøket. Moderat vårgjødsling har betydd mer for avling enn vekstregulering.

23 år med vårhvete 02.02.2016

Jeg begynte å dyrke vårhvete i 1991, og har hatt det hvert år siden. Arealet har variert fra 40 til 120 dekar pr år.

23 år med vårhvete 02.02.2016

Jeg begynte å dyrke vårhvete i 1991, og har hatt det hvert år siden. Arealet har variert fra 40 til 120 dekar pr år.

SORTSFORSØKENE I KORN 2015 21.12.2015

Sammendragene for verdiprøvingsforsøkene i vårkornartene foreligger nå. Resultatene bekrefter mye av det man har erfart fra praktisk dyrking siste sesong.

Verdiprøvingsresultater korn 16.12.2014

Bioforsk har offentliggjort resultater fra årets verdiprøvingsfelt. Vi har sett på årets tall og sammendragstall for 2012-2014.

Økonomisk beregning vårkorn 15.12.2014

Årets fuktige vår og forsommer gjorde at havresortene hevdet seg avlingsmessig. De kommer derfor like godt ut som vårhvete med matkvalitet i årets beregninger.

VIPS-varsling i vårhvete 15.12.2014

VIPS-modellen er et viktig hjelpemiddel for forebyggende soppsprøyting i korn.

Utnytte sorters resistens 15.12.2014

Hvetesorter med ulik resistens mot soppsjukdommer skal i teorien ha forskjellig behov for behandling. Grunnet lavt sjukdomspress, viser årets resultater det stikk motsatte.

Sortsresultater vårkorn 17.12.2013

Her finner du resultatene fra verdiprøvingen 2013 og sortsanbefalinger 2014.

Sortsprøving med og uten soppsprøyting 16.12.2013

Utprøving av sorter med og uten soppbehandling gir nyttig informasjon om hvordan sjukdomsangrep påvirker avling og kvalitet i de forskjellige sortene.