KornFUTH - Prøving av byggsorter med og uten soppbekjempelse og vekstregulering på Østlandet og i Midt-Norge

For å kunne gi sikrere veiledning om valg av byggsort ble det i regi av KornFUTH startet en ny serie med demonstrasjonsforsøk der de viktigste markedssortene prøves med og uten sopp- og stråforkortningsmidler på Østlandet og i Midt-Norge. Forsøkene er en del av prosjektet KornFUTH som finansieres av Forskningsmidler for jordbruk og matindustri.

Les mer ›

Forsøk med vekstregulering og soppbekjempelse i bygg

Moddus og Cereone ga begge redusert strålengde og også redusert legde. I felt med legde førte bruk av vekstregulator til økt avling.

Les mer ›

Forsøk med vekstregulering og soppbekjempelse i bygg 2010

Flere av de yterike 6-radssortene på markedet har dårlig stråkvalitet. En forsøksserie som ble startet i 2010 ser på hvordan slike sorter bør behandles.

Les mer ›

Vekstregulering i høsthvete

Høsthveteåkrene kan ofte være svært kraftige fra våren av, og det kan være nødvendig å sette inn tiltak for å regulere veksten og hindre legde.

Les mer ›

Vekstregulering og soppbekjempelse i hybridrug

I gjennomsnitt for 3 år har Cycocel 750 gitt bedre resultat både på legde og avling enn Cerone.

Les mer ›

Fra andre

Tidlig sopp og vekstregulering, evt. sen ugrassprøyting i vårkorn 15.06.2017

Det har kommet en del nedbør, temperaturene er ikke så aller verst så vi bør regne med at vi har hatt en periode som er gunstig for utvikling av sopp.

Sprøyting mot frøugras i vårkorn uten gjenlegg 01.06.2017

Ugrasmodellen i VIPS er et nyttig hjelpemiddel ved valg av frøugrasmidler i korn. Det er også viktig å ha en god sprøytestrategi slik at man unngår utvikling og oppformering av resistent ugras.

Kompakt 5C godkjent i Danmark 06.04.2017

Det vekstregulerende middelet Kompakt 5C har fått fornyet godkjenning i Danmark. Det inneholder 46 % klormekvatklorid, samme mengde klormekvatklorid som Cycocel Extra (CCC).

Planteverndagen 2016 NLR Innlandet 24.05.2016

Vedlagt finner du alle foredragene som ble holdt på Planteverndagen 24. mai 2016 på Blæstad. Foredraget om integrert plantevern - nye krav, vil bli supplert seinere.

Ny godkjent plantevernjournal som tar hensyn til Integrert PlanteVern (IPV) 03.05.2016

Det nye i forhold til tidligere forskriftskrav, er at en skal bekrefte at en kjenner til prinsippa i integrert plantevern og kravene i forhold til vannforurensing.

Prøving av byggsorter med og uten soppsprøyting og vekstregulering 20.04.2016

I 2014 ble det startet en forsøksserie der de viktigste markedssortene blir prøvd med og uten sopp- og stråforkortingsmidler.

Prøving av byggsorter med og uten soppsprøyting og vekstregulering 20.04.2016

I 2014 ble det startet en forsøksserie der de viktigste markedssortene blir prøvd med og uten sopp- og stråforkortingsmidler.

Byggsorter, soppsprøyting og vekstregulering 21.12.2015

Soppsprøyting og vekstregulering skal gjøres ved behov. Da kan man forvente en god netto av innsatsen. Mener man ikke det er behov for vekstregulering så skal man utelate den.

Når åkeren blir syk 20.05.2015

Det kan være vanskelig å velge rett strategi når man oppdager en skadegjører i åkeren. VIPS er et viktig verktøy som kan hjelpe deg.

Gi høstkornet god oppfølging 20.05.2015

Sist sesong ga rekordstore avlinger for høstkornet. Værforholda var gunstige gjennom hele sesongen.