Anbefalinger for bruk av klebemiddel

10.05.2016 (Oppdatert: 04.10.2017) ,  Einar Strand

Klebemiddel er nødvendig ved bruk av mange "lavdosemidler" ved ugrassprøyting i korn, men hvilke og hva når en blander med andre midler? Ole Sigvart Dalen i FKA har satt opp en oversikt med anbefalinger for bruk av klebemidler i korn og potet. Dersom det er avvik i informasjonen som er gitt her og opplysningene på etikett, skal informasjon gitt på etikett følges!