Resistens mot insektmidler hos rapsglansbille - råd om bekjempelse

03.06.2019 (Oppdatert: 03.06.2019) Einar Strand

NIBIO har undersøkt glansbiller fra ulike områder på Østlandet for resistens mot pyretrioider i glansbiller samlet inn av NLR enheter i 2018 sesongen. De finner ulik grad av resistens og det får konsekvenser for eventuell bekjempelse ved angrep.

Glansbille i nlomstrende oljevekster. Foto: Einar Strand

Forsker Annette Folkedal Schjøll ved NIBIO gir disse rådene for 2019 sesongen:

Dersom det er påvist resistens mot lambda-cyhalotrin og cyhalotrin i ditt distrikt er det sannsynlig at rapsglansbillene også er resistente mot de andre pyretroidene. Mavrik Vita (tau-fluvalinat) tilhører gruppen pyretroider. Det hevdes at resistens mot tau-fluvalinat utvikles saktere enn mot de andre pyretroidene og at det er mulig å benytte preparater med dette aktive stoffet også i områder der det er pyretroidresistens. Resultater fra resistenstestingen i 2018 viser imidlertid at det allerede er utviklet moderat resistens hos glansbiller på flere lokaliteter. Bruk av pyretroider i områder der det er påvist resistens mot lambda-cyhalotrin /cyhalotrin, og tiakloprid i områder med påvist tiakloprid-resistens, vil sannsynligvis føre til økt resistensutvikling mot disse middelgruppene hos glansbillene.

I områder der det er påvist moderat resistens mot pyretroider og/eller tiakloprid, men der man likevel har erfaring for at hhv pyretroidene eller Biscaya OD 240 har god virkning i felt, kan disse vurderes tatt med av og til i et rotasjonsprogram med Steward/Avaunt 150 EC for å redusere risikoen for resistensutvikling også mot middelgruppen oksydiaziner (som Steward og Avaunt 150 EC tilhører). Ensidig bruk av Steward/Avaunt 150 EC øker faren for resistens mot denne middelgruppen.

Les hele rapporten på  VIPS her 

Les mer om skadedyr i oljeveksterFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.