Resistens mot insektmidler hos rapsglansbille - råd om bekjempelse

16.05.2018 (Oppdatert: 16.05.2018) ,  Einar Strand

NIBIO har undersøkt glansbiller fra ulike områder på Østlandet for resistens mot pyretrioider i glansbiller samlet inn av NLR enheter i 2017 sesongen. De finner ulik grad av resistens og det får konsekvenser for eventuell bekjempelse ved angrep.

Les rapporten på  VIPS her og se anbefalingene for 2018 sesongen