Resultater fra sortsforsøk i bygg 2016

08.05.2017 (Oppdatert: 16.05.2017)

Resultater fra offisiell verdiprøving og andre sortsforsøk konvensjonelt og økologisk i bygg 2016, samt en eldre serie med sammenligning av bygg- og havresorter fra Midt-Norge fra 2010.