Sortsegenskaper for høsthvete

08.05.2017 (Oppdatert: 16.05.2017)

Tabell over høsthvetesortenes dyrkingsegenskaper satt opp av Mauritz Åssveen, NIBIO Korn og frøvekster