Soppbekjempelse i Mirakel vårhvete

28.09.2017 (Oppdatert: 23.10.2017)

Mirakel er en sort som har vist seg å være sterk mot sjukdommer, og den begynner å få et betydelig dyrkingsomfang. I denne artikkelen har Unni Abrahamsen i NIBIO summert opp forsøk med Mirakel og bruk av kjemiske midler mot sopp. Så langt ser Mirakel ut til å gi mindre utslag for sprøyting enn de andre sortene på markedet og ofte vil en halv dose gi tilstrekkelig beskyttelse.

Foto: Einar Strand