Betydning av såtid og såmengde for planteutvikling og avlinger i høsthvete

13.09.2018 (Oppdatert: 04.10.2018)

I denne artikkelen presenteres resultatene fra en forsøksserie i KornFUTH prosjektet hvor en har sett på effekten av såmengde og såtid av høsthvetesortene Ellvis og Finans. Ertikkelen er skrevet av forskerne Wendy Waalen og Unni Abrahamsen i NIBIO.

Sein høsthvetesåing gir seinere modning

Utsatt såtid som gir mindre varmesum enn 450 døgngrader fram til 1. desember gir færre antall skudd, lavere avling og seinere modning. Forskjellen er liten tidlig på høsten men øker med avtakende varmesum. Dagens såmengde på 18 - 20 kg/daa er tilstrekkelig selv ved sein såing, mens en ved tidlig såing kan redusere såmengden noe.

Les artikkelen!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.