Rybs som fangplante for glansbiller i vårraps

23.04.2015 (Oppdatert: 23.04.2015) Einar Strand

Utprøving med rybskant i rapsåkeren har vist at rybsplantene tiltrekker seg glansbillene og at det tidlige angrepet kommer på disse plantene. Det vil da være mulig å kun sprøyte kanten på et tidlig tidspunkt og dermed kunne redusere behovet for plantevernmidler skriver John Ingar Øverland i denne artikkelen.

En praktisk tilnærming på dette kan være å så all raps sådd først og deretter så inn rybskanten etterpå i en mengde på ca. 200 g rybs/daa. Da kan så raps sammenhengende uten avbrudd og så kan en ta rybsen til slutt. Benytter en denne metoden kan en også så med en liten avstand til kanten, 3-4 meter slik at en ved sprøyting ikke risikerer å spre insektmiddel på utsiden av åkeren og dermed ramme pollinerende insekter, les humler og bier, som trekker på blomstrende vegetasjon utenfor åkeren.

Les artikkelen.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.