Stripemosaikk i korn

05.12.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Våren 2014 ble det funnet viruslignende symptomer i høsthveten på flere lokaliteter bl.a. i Akershus og Østfold. Symptomene lignet stripemosaikk.

Stripemosaikk ble funnet på flere høsthvete-lokaliteter våren 2014. Mange av de smittede plantene stoppet i veksten og visnet.

Av Dag-Ragnar Blystad og Carl Spetz, Bioforsk Plantehelse

Stripemosaikk forårsakes av European wheat striate mosaic virus (EWSMV), et virus som er lite karakterisert, men som trolig tilhører slektenTenuivirus.

EWSMV spres med sikader, engsikade (Javesella pellucida) og J. dubia, og har vært funnet i flere tilfeller tidligere, både i Norge og Norden for øvrig. EWSMV spres ikke ved frø eller med bladlus.

Det har til nå vært umulig å isolere viruspartikler fra infiserte planter. Det er derfor ingen forskningslaboratorier som har fått etablert effektive og gode laboratoriemetoder for å diagnostisere dette viruset.

Ved Bioforsk Plantehelse har vi sommeren 2014 testet infisert plantemateriale for flere andre kjente virus, som kan gi lignende symptomer, men ikke påvist noen av dem. Vi har også arbeidet med å isolere mulige viruspartikler, men til nå ikke nådd fram til en sikker diagnostikk.

Vi arbeider videre for å prøve å etablere en diagnosemetode for EWSMV, men slik situasjonen er nå må vi basere oss på visuell bedømming av symptomer. Det er viktig at dyrkere og veiledere følger opp situasjonene til våren for å se om det er nye tilfeller i 2015.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.