Jordleiepriser 2017

10.05.2017 (Oppdatert: 15.05.2017) ,  Einar Strand

Landbruksdirektoratet undersøker hver vår priser på jordleie til ulike formål (korndyrking, potetdyrking, grasproduksjon, grønnsaksproduksjon og beite). De viktigste jordbrukskommunene i landet sender inn de vanligste priser i sin kommune.

"Jordleigeprisane for jord til potet- og grønsakdyrking auka frå 2016 til 2017, medan prisane for jord til gras og korn gjekk litt ned. For både grønsak- og potetproduksjon gjekk prisane opp med 9 prosent."

Les mer